• Consulta Medicina Natural
  • Consulta Medicina Natural
  • Consulta Medicina Natural

Consulta

FUNCIONAMECORNT DE LA CONSULTA

Primera visita 

Es fonamental dedicar suficient temps a la primera visita (aproximadament una hora) per permetre fer la història de vida de la persona i començar el tractament.
 
En aquesta història de vida cal prestar especial atenció a:

  • els mot ius de consulta: la malaltia o el dolor que l'ha fet decidir a venir.
  • altres aspectes actuals propis: estat d'ànim, angoixes, com dorm, com menja, altres símptomes que no semblen relacionats amb el motiu de la consulta...
  • antecedents personals: intervencions, cicatrius, infeccions, malalties, accidents...
  • experiències viscudes, especialment les que s'acompanyen d'un gran impacte emocional.
  • Altra informació d'interès: tractaments i fàrmacs que està realitzant, al·lèrgies, antecedents familiars...


Després de fer la història, s'inicia el tractament en la mateixa sessió.

Segona visita i posteriors

En les afeccions cròniques, les visites posteriors solen ser a les 3 o 4 setmanes, per donar temps a que la persona i el seu organisme responguin.


En les visites successives interessa molt qualsevol símptoma o molèstia que hagi tingut entre una visita i l'altra, encara que aparentment no tingui relació amb el motiu de la consulta, ja que en aquesta visió integral de la persona, tota senyal s'ha de tenir en compte per poder fer una valoració global.

En situacions agudes com els dolors, les infeccions o l'ansietat, és important fer una nova valoració mèdica abans, sobretot si no hi ha hagut una milloria ràpida després de la primera visita, o bé per a repetir el tractament i facilitar una milloria més ràpida.

En qualsevol cas, sempre aconsellem trucar al metge que l'estigui tractant si en una situació aguda no s'observa una millora, o bé si hi ha un agreujament dels símptomes.

El número de sessions posteriors, habitualment mensuals, depenen de l'evolució de la persona i del seu motiu de consulta. En la primera visita es pot parlar de la previsió, tenint en compte que sempre hi ha la incertesa inherent a la individualitat.

 

Segueix-nos a Facebook